Hướng dẫn sửa lỗi yêu cầu đăng nhập tài khoản FTP trong WordPress

Bạn sẽ gặp phải một chút rắc rối khi WordPress yêu cầu phải đăng nhập tài khoản FTP thì mới cho upload, xoá hay update theme và plugin. Điều này thực sự làm bạn khó chịu khi mà mỗi lần muốn thực hiện một thao tác nào đó thì WordPress lại yêu cầu phải nhập lại thông tin.

Khắc phục lỗi yêu cầu đăng nhập tài khoản FTP trong WordPress

Đăng nhập vào Shared host của bạn và làm theo hướng dẫn sau:

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file wp-config.php:

/*** FTP login settings ***/
define(“FTP_HOST”, “localhost”);
define(“FTP_USER”, “ftp-user”);
define(“FTP_PASS”, “ftp-password”);

Nhớ là nó phải nằm bên trên dòng:

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

Nếu vẫn tiếp tục gặp phải thông báo lỗi, các bạn thêm tiếp đoạn code sau vào ngay bên dưới và lưu lại:

define(‘FS_METHOD’, ‘direct’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart